-


Informatiefolder ouders Oudercommissie Klachtencommissie Privacy GGD-rapporten

Informatiefolder ouders

Alle belangrijke informatie over Bodhi Kinderopvang kunt u gemakkelijk downloaden via onderstaande link:

Informatiefolder ouders

In deze folder kunt u meer informatie vinden. Mocht u nog meer vragen hebben, stel ze dan gerust. Onder het kopje contact kunt u het formulier invullen, ook kunt u bellen of mailen.


Informatiefolder ouders Oudercommissie Klachtencommissie Privacy GGD-rapporten

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders wiens kinderen opgevangen worden bij Bodhi Kinderopvang. Deze commissie kan meedenken en advies geven over het reilen en zeilen. Wij hebben grote waardering voor de inbreng van de oudercommissie.

Wanneer een ouder graag in de oudercommissie plaats wilt nemen, dan kan hij/zij contact opnemen met Chris van Haagen. Wij zullen beschikken over een reglement oudercommissie.

Wij zullen ouders altijd laten weten wanneer er plek is binnen de oudercommissie en maken geen onderscheid in toelating.


Informatiefolder ouders Oudercommissie Klachtencommissie Privacy GGD-rapporten

Klachtencommissie

Wanneer er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan proberen we dit in eerste instantie op te lossen met elkaar. We verwachten dus ook van de ouders dat zij zich veilig genoeg voelen om op de pedagogisch medewerkster af te stappen. Wij als organisatie voelen ons verantwoordelijk voor een prettige sfeer.

Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, of de klacht houdt desondanks aan, dan kan er contact worden gezocht met een van de eigenaressen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Tevens kan de klacht besproken worden met de voorzitter van de oudercommissie.

Wanneer dit alles geen bevredigende oplossing biedt, kan de ouder zich richten tot de ‘Klachtencommissie Kinderopvang’ waar wij bij aangesloten zijn ten behoeve van bemiddeling.


Informatiefolder ouders Oudercommissie Klachtencommissie Privacy GGD-rapporten

Informatie over privacy

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Zo hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurd binnen de locaties. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals de GGD, dan zal dit eerst in overleg met de ouder worden besproken.

In ons digitaal kindsysteem bewaren wij uw gegevens voor de opvang en facturatie. Deze gegevens kunt u inzien door in te loggen met uw eigen code. Deze gegevens kunt u inzien, veranderen en vragen om verwijdering als u dat nodig acht. Op het inschrijfformulier en tijdens de intake kunt u aangeven of foto’s van uw kind wel of niet gedeeld mogen worden op onze Facebook site en/of website www.bodhi-kinderopvang.nl.


Informatiefolder ouders Oudercommissie Klachtencommissie Privacy GGD-rapporten

GGD-rapporten

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005, moeten aanbieders in de kinderopvangbranche om wettelijk erkend te worden en geregistreerd te zijn, zich houden aan alle normen en regels zoals de Wet Kinderopvang deze omschrijft.

Regelmatig zou Bodhi Kinderopvang daarom gecontroleerd door de GGD/VGGM door middel van aangekondigde of onaangekondigde inspecties op de verschillende locaties. Om een indruk te geven van de kwaliteit met betrekking tot de gecontroleerde punten en de laatste inspectierapporten kunt u klikken op onderstaande downloadlinks.

Download rapport 15 december 2015
Download rapport 7 november 2016
Download rapport 7 december 2017
Download rapport 23 oktober 2018