-


Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

Pedagogisch beleid

Morele, liefdevolle, vriendelijke en aandachtige opvoeding

Opvoeding, of eigenlijk het begeleiden naar zelfstandigheid is een zeer bijzonder proces waarin we doen waarvan we denken dat het goed is voor kinderen.

 • Mindful ouderschap, Myla en Jon Kabat Zinn
 • Aandacht voor het eigene in het kind, Rudolf Steiner, antroposofie
 • Einde van de opvoeding, Jan Geurtz
 • Gordon methode, Thomas Gordon
 • Creatieve ontwikkeling, Reggio Emilia
 • Het volledig pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij de pedagogisch medewerkers.

  ‘Mindful ouderschap’, Myla en Jon Kabat Zinn

  Mindfulness staat synoniem aan gewaar zijn. Leven van moment tot moment. Mindfulness heeft het vermogen om onder de oppervlakte van verschijningsvormen en gedrag door te dringen, waardoor we de kinderen helder kan zien zoals ze zijn. Het stelt ons in staat om zowel naar de binnenkant als de buitenkant te kijken, zodat we op basis van wat we zien met een zekere mate van wijsheid en mededogen kunnen handelen. Door aandachtig te leven in het moment kunnen wij de behoeften van de kinderen zo goed mogelijk herkennen en hieraan tegemoet komen. De fundamenten van mindful opvoeden zijn zelfbeschikking, empathie en acceptatie.

  ‘Aandacht voor het eigene in het kind’, Rudolf Steiner, antroposofie

  De onderdelen die wij vanuit de antroposofie toepassen staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan namelijk:

 • Wilsontwikkeling
 • Ontwikkeling zintuigen (tastzin, levenszin, bewegingszin, evenwichtszin)
 • Positieve levenshouding
 • Daarnaast maken wij gebruik van biologische voeding, rustig ingerichte ruimtes en gebruik van natuurlijke materialen wat ook vanuit de antroposofische visie te herleiden is.

  Einde van de opvoeding, Jan Geurtz

  Jan Geurtz is naast pedagoog ook boeddhist. Zijn visie op opvoeden is dan ook verweven met zijn kennis en vaardigheden die hij opdeed vanuit het boeddhisme. Een inspirerende visie die ervan uit gaat dat het kind al een volledig wezen is wat tot bloei moet komen. Daarom dus ook hier aandacht voor het eigene in het kind om zo het kind tot bloeien te laten komen.

  Hij vind dat wij als opvoeders moeten stoppen met opvoeden (lees sturen en dwingen) en beter kunnen begeleiden. Dit betekend niet dat de kinderen mogen doen waar zij zin in hebben maar dat wij hen begeleiden vanuit de waarden die wij zelf hebben. Door vanuit deze waarden te leven en kinderen hiermee te inspireren kunnen wij hen begeleiden. De waarden die worden genoemd zijn bijvoorbeeld: liefde, compassie, eerlijkheid, moed, trouw, kracht, vertrouwen, kwetsbaarheid, creativiteit, spontaniteit. Met deze waarden inspireren wij de kinderen dagelijks en zullen deze ook bij hen benoemen wanner wij ze bij hen zien. Zo kunnen zij deze eigen maken.

  Gordon methode, Thomas Gordon

  Het uitgangspunt van de Gordon-methode is gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun opvoeders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng.

 • zo goed luistert naar je kind dat je hem ook echt begrijpt;
 • praat op een manier die je kind kan begrijpen;
 • conflicten oplost op een manier dat niemand verliest;
 • zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
 • Bij Bodhi Kinderopvang vinden wij het belangrijk dat we geweldloos communiceren en uitgaan van gelijkwaardigheid. Conflicten lossen we op door te zoeken naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Kinderen en hun behoeften worden bij Bodhi Kinderopvang te allen tijden serieus genomen.

  Creatieve ontwikkeling Reggio Emilia

  De onderdelen uit deze pedagogiek waardoor wij ons hebben laten inspireren zijn ‘honderd talen’ en projectwerken.

  Honderd talen

  Communicatie is een centraal begrip binnen de ontwikkeling en educatie van kinderen. Communicatie opdat de verschillende ideeën, gedachten en theorieën uitgewisseld kunnen worden en er van elkaar geleerd kan worden. Communiceren, zichzelf uitdrukken, kunnen kinderen in potentie op honderd manieren, in honderd talen. Zij kunnen zich uitdrukken in dans, in muziek, in drama, in klei, op papier etc. ledere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het tot bloei brengen van, al deze potentiële talen, naast de gesproken en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot communicatie tot uitwisseling en leren over zichzelf, de anderen en de wereld. Het ontwikkelen van deze talen wordt dus gezien als middel om te communiceren en heeft niet als doel kunstdisciplines te beoefenen.

  Projectwerken (progezzazione)

  Onderwerpen dienen zich aan door een vraag, een gedachte of een gebeurtenis van een kind of een groepje kinderen. Als pedagogisch medewerkers komen we gezamenlijk tot een afweging en een keuze met welk(e) onderwerp(en) verder te gaan en te verdiepen. Vervolgens worden plannen en ideeën georganiseerd waarbij niet vastgelegd wordt naar welk eindresultaat wordt toegewerkt, welke tussenstappen worden genomen en hoelang het werken rond zo'n onderwerp (projectwerken) zal duren. Het concept 'progezzazione' kan gezien worden als een samenvatting van de werkwijze vanuit een pedagogische systematiek waarbij alle bovenstaande elementen van het systeem te pas komen: organisatie, reflectie, documentatie, materialen, ruimtegebruik, ouderparticipatie etc.


  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Groepssamenstelling

  Bij Bodhi Kinderopvang hebben we een verticale groep waarbij maximaal 10 tot 12 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om te gaan met elkaar, en dus ook leren rekening te houden met elkaars (leeftijds-)verschillen.

  Broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes worden ook bij elkaar opgevangen. Ze leren bij ons om met elkaar om te gaan. Deze banden zijn voor het leven. En het is belangrijk dat zij genoeg tijd en mogelijkheden krijgen om deze band te versterken.


  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Dagindeling

  Bij Bodhi Kinderopvang wordt het kind daadwerkelijk in zijn behoefte gevolgd. Pedagogisch medewerkers maken een goede dagindeling in samenwerking met ouders, met name voor jonge baby’s. Ieder kind krijgt de plaats die hij met zijn eigen temperament en met zijn eigen ritme nodig heeft.

  Wij hebben een dagindeling betreffende het eten, drinken, spelen en slapen voor de dreumesen en peuters.

  7:00 Optie om te ontbijten
  tot 9:00 Kinderen komen binnen
  9:05 Gezamenlijk aan tafel fruit/groente eten, water drinken en liedjes zingen.
  9:30 Kinderen die 2 x slapen gaan naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee met activiteit
  11:45 Vegetarische (warme) lunch
  12:30 - 13:00 Halen ochtendopvang
  13:00 Brengen middagopvang
  13:00 Kinderen die 1 x slapen gaan naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee met activiteit
  14:30 Tussendoortje zoals groene smoothie, rauwkost, zoutloze bouillon, rijstwafel o.i.d.
  15:00 Kinderen die 2 x slapen gaan naar bed.
  17:00 Kinderen drinken water en eten avond maaltijd
  17:45 Vrij spel
  19:00 Laatste kinderen zijn opgehaald

  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Voedingsbeleid

  Borstvoeding

  Moeders die borstvoeding geven kunnen dat bij Bodhi Kinderopvang zelf doen. Wij vinden het geven van borstvoeding erg belangrijk en zouden het jammer vinden als moeders hiermee moeten stoppen omdat er geen gelegenheid voor zou zijn.

  In de groepsruimte bevindt zich een koelkast waar afgekolfde voeding bewaard kan worden. Afgekolfde voeding kunt u aan een leidster geven of zelf in de koeling zetten met naam en datum erop. Wij beloven erg voorzichtig met uw kostbare borstvoeding om te gaan.

  Wanneer u afgekolfde voeding naar Bodhi Kinderopvang meeneemt zorg dan dat deze voeding gekoeld vervoerd wordt.

  Bij Bodhi Kinderopvang hebben wij een protocol met betrekking tot afgekolfde borstvoeding. Dit protocol kunt u op verzoek meekrijgen van de pedagogisch medewerker.

  Flesvoeding

  Bij Bodhi Kinderopvang kiezen wij voor biologische flesvoeding.

  Flessen voor deze voeding dient u zelf mee te nemen. Deze moeten eenvoudig te reinigen zijn. Als uw kind speciale voeding nodig heeft, kunt u deze voeding meegeven. Wel attenderen wij u erop dat wij de flesvoeding alleen in poedervorm kunnen aannemen in verband met de bederfelijkheid.

  Voeding

  Bij Bodhi Kinderopvang eten wij vegetarisch. De kinderen krijgen een keer per dag een warme maaltijd. Ouders die willen dat hun kind veganistisch eet kunnen dit aangeven tijdens de intake. We bieden de kinderen veel verschillende soorten producten (groente, fruit, granen, peulvruchten, bonen) aan, zodat zij genoeg voedingsstoffen binnen krijgen. Alle voeding bij Bodhi Kinderopvang is zoveel mogelijk biologisch geteeld.

  Wij proberen om zoveel mogelijk samen te werken met lokale ondernemers. Met oog op lokaal en duurzaam ondernemen streven wij ernaar zoveel mogelijk groente en fruit van het seizoen aan te bieden.

  We willen ervoor zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk vitaminen binnen krijgen uit groente en fruit. Daarom maken wij bijvoorbeeld ook groene smoothies en stomen de groenten in plaats van hen te koken.

  Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen behalve het ontbijt. Dit kan afgenomen worden voor 1,- per ontbijt.

  Kinderen bepalen zelf wanneer zij genoeg gegeten hebben. Wanneer kinderen naar inzien van pedagogisch medeweker veel te weinig gegeten hebben wordt er gezocht naar de oorzaak en zo nodig een passende oplossing gezocht. Dit wordt bij ophalen ook altijd met de ouders medegedeeld.

  Dieetvoeding

  Als uw kind last heeft van bepaalde allergieën of problemen met betrekking tot het eten/drinken hebben dan is het belangrijk dat u de pedagogisch medewerker van de groep hiervan op de hoogte stelt. Wij houden hier dan uiteraard rekening mee!


  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Spelen

  Ontwikkelen gaat spelenderwijs bij kinderen, daarom maken wij elke dag een feestje van spelen en zorgen ervoor dat we regelmatig spellen en activiteiten met de kinderen ondernemen waar zij met veel plezier van kunnen leren!

  Het natuurlijke spel houdt in dat wij het kind volgen in zijn spel en de kinderen zoveel mogelijk natuurlijke materialen aan zullen bieden.

  Het kind heeft van nature creatieve capaciteiten, wil leren en wil onderzoeken. Wij laten de kinderen zelf onderzoeken en experimenteren met simpele en natuurlijke materialen. We stimuleren hierbij de zelfstandigheid. Wanneer we bijvoorbeeld zien dat de kinderen een tent of hut willen bouwen, vragen wij hen of en hoe ze willen dat we hen helpen.

  Bij Bodhi Kinderopvang kiezen we vooral voor duurzaam speelgoed. Dit betekent dat vrijwel al het speelgoed eerder gebruikt is, of langdurig te gebruiken is. We proberen zoveel mogelijk speelgoed aan te bieden dat uit natuurlijke materialen bestaat.

  Omdat wij rekening houden met de veiligheid van de kinderen, zal in enkele gevallen gekozen worden voor plastic. Dit heeft te maken met het lichte gewicht van plastic en het feit dat de kans op verwonding hierbij gering is.

  Voor het buitenspelen vragen wij ouders om geschikte kleding mee te geven. In de toekomst zullen wij overalls voor de kinderen hebben, tot die tijd vragen we ouders om soortgelijk pak zelf mee te geven. Ook vragen we de ouders of zij laarsjes mee willen geven (of in het mandje van het kind te laten). We gaan elke dag naar buiten. Onder het motto ‘er is geen slecht weer, alleen slechte kleding’.


  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Slapen

  Bij Bodhi vinden we slapen minstens zo belangrijk als spelen. Om het slapen zo prettig mogelijk te maken kijken we zo veel mogelijk naar wat het kind nodig heeft. Wel is het van groot belang dat uw kind al geleerd heeft om zelfstandig in slaap te vallen in zijn of haar eigen bed zodat het slapen bij Bodhi sneller went. Natuurlijk nemen we de tijd voor uw kind om te wennen aan het slapen bij Bodhi maar hebben wij helaas niet de tijd om uw kind in slaap te wiegen of wandelen.

  Kinderen tot een half jaar worden tijdens de wenperiodes wel gedragen in draagdoeken wanneer wij merken dat zij erg onrustig zijn. Dit is dan met name voor de overgangsfase en om het kind aan ons te laten wennen (onze stem, geur, en de groep).

  Wij gebruiken voornamelijk slaapzakken. Wij hebben genoeg slaapzakken voor de kinderen, maar indien gewenst mag er ook een slaapzak van thuis meegenomen worden. Wij vragen ouders een eventuele speen, doek of knuffel mee te nemen.

  Als uw kind ingebakerd slaapt dan kunt u dit aangeven tijdens de intake en kunt u de inbakerdoek meegeven.

  We hebben een slaapkamer waar zowel de baby's als peuters slapen. De slaapkamer is zo ingericht dat er weinig prikkels zijn zodat de kinderen rustig in slaap kunnen vallen. Wanneer nodig blijft een van de pedagogisch medewerkers even bij een kindje zodat hij/zij rustig in slaap kan vallen. De baby’s en peuters wisselen hun slaapmomenten met elkaar af.

  Bij Bodhi maken we ook gebruik van de zogenaamde 'Lutjepotjes'. Dit zijn buitenslaaphuisjes voor kinderen. Ouders moeten toestemming geven voordat hun kindje buiten mag slapen. Buiten slapen heeft vele gezondheidsvoordelen, waaronder het meer aanmaken van vitamine D, inademen van frisse lucht en rustgevende omgevingsgeluiden. Wij hanteren voor het buitenslapen een apart protocol. Mocht u er behoefte aan hebben dan kunt u deze bij ons opvragen.


  Pedagogisch beleid Groepssamenstelling Dagindeling Voedingsbeleid Spelen Slapen Verzorging

  Verzorging

  We zorgen er altijd voor dat uw kind goed verzorgd wordt. Naast de verscheidene protocollen die we handhaven met betrekking tot veiligheid, gezondheid en hygiëne doen wij graag wat extra’s.

  Bij Bodhi Kinderopvang gebruiken we ecologische luiers. Ouders die wasbare luiers gebruiken kunnen deze meegeven, inclusief waszak zodat wij aan het einde van de dag deze weer mee terug kunnen geven. U hoeft voor uw kind dus geen luiers mee te nemen.

  We vinden het belangrijk dat de kinderen zo min mogelijk met schadelijke stoffen in aanraking komen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld bij voorkeur washandjes in plaats van wegwerpdoekjes. Wanneer een kind rode billen heeft gebruiken wij maïzena in plaats van zalf.

  Het servies dat we gebruiken is gemaakt van bamboe of roestvrij staal. Wij verwarmen voeding in de pan of au bain-marie (in plaats van de magnetron).